Czym jest system andon?

System Andon jest to narzędzie, które pozwala na sprawne sygnalizowanie wykrytych błędów w procesie produkcji. Samo słowo andon oznacza „sygnalizator” i pochodzi z języka japońskiego. Stanowi ono jedną ze składowych lean production czyli tak zwanej „odchudzonej produkcji”.

System Andon – charakterystyka

Andon zaliczany jest do sposobów wizualnego komunikowania z użyciem sygnałów świetlnych. Kluczowy element systemu stanowi tablica informacyjna. Wyżej wspomniana ukazuje miejsce, w którym powstał problem podczas procesu produkcyjnego. Dzieje się to z wykorzystaniem sygnałów świetlnych, muzyki oraz tonów.

Dzięki wyżej wspomnianej tablicy istnieje możliwość wstrzymania procesu produkcji w momencie, kiedy zostanie zauważona nieprawidłowość, a tym samym szybkie jej skorygowanie. W konsekwencji przekłada się to na zmniejszenie strat, do których mogłoby dojść w momencie, gdyby dany defekt został wykryty dużo później.

Jakie korzyści płyną z zastosowania Systemu Andon w przedsiębiorstwie?

Tak jak zostało wspomniane wcześniej, dzięki systemowi Andon możliwe jest zminimalizowanie strat, które powstałyby w momencie szybkiego niewykrycia defektu w produkcji. Idąc tym tokiem rozumowania możemy śmiało powiedzieć, że wszelkiego rodzaju materiały, które biorą udział w produkcji są wykorzystywane w zdecydowanie bardziej efektywny sposób.

Ponadto, aby zminimalizować konsekwencje przestoju, który notabene jest nieunikniony w momencie wstrzymania pracy linii produkcyjnej na etapie wykrycia danej nieprawidłowości, firmy produkcyjne dokonują modyfikacji linii produkcyjnej poprzez jej podzielenie na poszczególne segmenty. W związku z czym, kiedy dojdzie do zgłoszenia usterki praca produkcji nie jest całkowicie wstrzymywana. Element, w którym wykryto defekt zostaje przeniesiony na następne stanowisko. W tym czasie rolą lidera zespołu jest dołożenie wszelkich starań, aby powstały problem został rozwiązany.

Czy instalacja systemu Andon jest kosztowna?

Oczywiście nie jest to system tani, ale jego zastosowanie w firmie produkcyjnej w konsekwencji okazuje się bardzo opłacalne. Za sprawą sprawnego sygnalizowania powstałych defektów istnieje możliwość zminimalizowania strat w przedsiębiorstwie.

Dzięki powyższemu środki zainwestowane w system Andon w niedługim czasie mogą się zupełnie zwrócić. W związku z tym, na wypadek jakichkolwiek wątpliwości powyższe argumenty powinny je w stu procentach rozwiać.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here