Due diligence tłumaczy się z angielskiego jako należyta staranność. Tłumaczenie to jest jak najbardziej na miejscu, ponieważ termin ten odnosi się do wyczerpującej i wielopłaszczyznowej analizy przedsiębiorstwa pod względem jego kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej. Głównym celem due diligence jest ocena aktualna sytuacji konkretnego przedsiębiorstwa oraz określenie istniejącego oraz potencjalnego ryzyka, które może być związane z planowaną transakcją kapitałową.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że due diligance to przede wszystkim kompleksowe badanie kondycji przedsiębiorstwa, które zlecane jest przez zewnętrznego inwestora, który jest zainteresowany kupnem firmy. Poprzez takie badania chce sprawdzić czy oferta, która proponuje przedsiębiorstwo jest rzeczywiście korzystna. Należy wiedzieć, że kontrola obejmuje całe przedsiębiorstwo, ponieważ tylko w ten sposób można uzyskać całościowy obraz firmy. Wykonywana jest ona przez zewnętrznych specjalistów.

Ogólna definicja due diligence wywodzi się z amerykańskiej wykładni prawa cywilnego. Podczas jego wykonywania sprawdza się kondycję konkretnych kryteriów: finanse, handel, prawna strona biznesu, podatki i stosowane technologie. Dzięki temu można określi mocne oraz słabe strony przedsiębiorstwa jeszcze przed przystąpieniem do negocjacji. Badanie typu due diligence stosuje się w kilku przypadkach:  sprzedaży przedsiębiorstwa, sprzedaży akcji lub udziałów, połączenia spółek kapitałowych, wprowadzenia przedsiębiorstwa do obrotu publicznego, oddłużania czy wywłaszczania oraz szukania przez firmę zewnętrznych inwestorów.

Badanie due diligence może trwać od tygodnia do pół roku. Wszystko zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz zakresu jego działalności. Czas może się skrócić lub wydłużyć w zależności od pozyskiwania zewnętrznych ekspertów. Analiza due diligence zawsze jest zlecana zewnętrznej firmie.  Przed przystąpieniem do tego badania warto jest zadbać o zabezpieczenie poufnych informacji przedsiębiorstwa. Analiza ta jest bardzo inwazyjna i eksperci będą pracować na wszystkich szczegółach firmy, dlatego też nie będzie przed nimi żadnych tajemnic. Jedynym sposobem na uniknięcie wycieku informacji jest zawarcie umowy z firmą, która taką kontrolę przeprowadza. Powinna  być ona zawarta w formie pisemnej i zawierać oświadczenie o wykorzystaniu poufnych informacji wyłącznie na potrzeby przeprowadzonego badania.  Ostatnim etapem due diligence jest przedstawienie wyników kontroli. Wyniki mogą wpłynąć na poprawę i wzmocnienie wizerunku firmy. Wykonanie takiego kompleksowego badania pokazuje, że firma nie ma nic do ukrycia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here