bezrobotny

Jeżeli straciliśmy zatrudnienie, to przysługuje nam zasiłek dla bezrobotnych. Zasiłek taki wypłacają nam Urzędy Pracy. Aby go dostać, musimy złożyć wniosek oraz spełniać należyte kryteria. Wszystkie szczegóły dotyczące zasiłku dla bezrobotnych znajdują się poniżej. Dobrze jest znać swoje prawa, a w szczególności w czasie, gdy z powodu panującej epidemii koronawirusa spora część firm planuję ograniczyć zatrudnienie. Sprawdź, jakie warunki musisz spełniać, aby dostać taki zasiłek.

Przeczytaj też: https://www.wsb.com.pl/zasilek-dla-bezrobotnych/

Zasiłek dla bezrobotnych – warunki, zasady oraz kwoty

Podstawowym warunkiem otrzymania zasiłku dla bezrobotnych jest to, że w danym momencie nie posiadamy pracy. Wówczas musimy zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba niepracująca. Dodatkowym warunkiem jest to, że nie ma dla nas propozycji dopasowanej pracy, stażu, a także przygotowania zawodowego dla dorosłych, szkolenia oraz pracy interwencyjnej, bądź robót publicznych.

Zasiłek dla bezrobotnych – jakie warunki należy spełniać?

Zasiłek dostaniemy w postanowieniu szczegółowych warunków:

• Przez 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania w przypadku gdy byliśmy zatrudnieni w sumie przez rok (365 dni).

• Nasze wynagrodzenie wyniosła przynajmniej poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składek na fundusz pracy. Etat nie gra tutaj roli.

Prawo do zasiłku – po jakim czasie można je nabyć?

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych nabędziemy po upływie:

• 90 dni, jeżeli pół roku przed zarejestrowaniem Powiatowym Urzędzie Pracy rozwiązaliśmy stosunek pracy za wypowiedzeniem na mocy porozumienia stron. Wyjątkiem takich sytuacji są momenty, gdy porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji bądź zmniejszenia zatrudnienia w przyczyn dotyczących miejsca pracy.

• 180 dni, jeżeli przez okres pół roku przed zarejestrowaniem w Urzędzie Pracy spowodowana otrzymaliśmy rozwiązanie stosunku pracy z naszej winy bądź wypowiedzenia.

• 180 dni, jeżeli w okresie pół roku przed zarejestrowaniem nie rozwiązaliśmy stosunku pracy zawartego na podstawie skierowania przez Urząd Pracy otrzymującego w ramach tego skierowania grant.

• Po zakończeniu praktyk absolwenckich oraz otrzymaniu miesięcznego świadczenia pieniężnego w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2020 roku jest to kwota 1300 zł).

Zasiłek dla bezrobotnych – jaką wynosi kwotę? 

Wysokość zasiłku zależy między innymi od stażu pracy. W 2020 roku w okresie pierwszych trzech miesięcy:

  • do 5 lat stażu – 689,20 zł brutto – 603,17 zł netto
  • 5 – 20 lat stażu – 861,40 zł brutto -741,87 zł netto
  • powyżej 20 lat stażu – 1 033,70 zł brutto – 880,67 zł netto

W następnych miesiącach wysokość zasiłku będzie wynosiła:

  • do 5 lat stażu – 541,10 zł brutto – 483,49 zł netto
  • 5 – 20 lat stażu – 676,40 zł brutto – 592,52 zł netto
  • powyżej 20 lat stażu – 811,70 zł brutto -701,65 zł netto

Stracisz zasiłek w przypadku kiedy podejmiemy: 

  • zatrudnienie
  • pracę zarobkową
  • pozarolniczą działalność gospodarczą
  • uzyskamy przychód powyżej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie (w 2020 roku jest to kwota 1300 zł brutto).

Zobacz też: http://www.intnet.pl/sprawozdanie-finansowe-do-krs/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here