Na co dzieli się era?
Na co dzieli się era?

Na co dzieli się era?

Na co dzieli się era?

Era to określenie używane do opisania długiego okresu czasu, który charakteryzuje się pewnymi wspólnymi cechami, wydarzeniami i postępem. W historii ludzkości można zidentyfikować wiele różnych er, które są podzielone na różne kategorie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze podziały ery.

1. Prehistoria

Prehistoria to okres przed wynalezieniem pisma, który obejmuje około 99% historii ludzkości. W tym okresie ludzie żyli w społecznościach zbieracko-łowieckich i rozwijali narzędzia i technologie. Prehistoria dzieli się na trzy główne okresy: paleolit, mezolit i neolit.

2. Starożytność

Starożytność to okres, który rozpoczyna się wynalezieniem pisma i obejmuje wiele ważnych cywilizacji, takich jak starożytny Egipt, Mezopotamia, Grecja i Rzym. W tym okresie rozwijały się nauka, filozofia, architektura i sztuka.

3. Średniowiecze

Średniowiecze to okres, który trwał od upadku cesarstwa zachodniorzymskiego do odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. W tym czasie dominowały feudalizm, chrześcijaństwo i wojny krzyżowe. Średniowiecze dzieli się na wczesne, środkowe i późne.

4. Nowożytność

Nowożytność to okres, który rozpoczyna się od odkrycia Ameryki i obejmuje wiele ważnych wydarzeń, takich jak rewolucja przemysłowa, oświecenie, rewolucje francuska i amerykańska. W tym okresie nastąpił ogromny postęp w nauce, technologii i sztuce.

5. Współczesność

Współczesność to obecny okres, który charakteryzuje się szybkim rozwojem technologii, globalizacją i postępem naukowym. W tym okresie miały miejsce ważne wydarzenia, takie jak I i II wojna światowa, zimna wojna i upadek muru berlińskiego.

Podział ery jest ważnym narzędziem w badaniu historii i pomaga nam zrozumieć, jak zmieniały się społeczeństwa i cywilizacje na przestrzeni wieków. Każda era ma swoje unikalne cechy i wpływ na rozwój ludzkości.

Wezwanie do działania:

Zapraszamy do odkrywania, jak era dzieli się na różne epoki i jak wpływamy na jej kształt. Przyłącz się do wspólnej decyzji i weź udział w tworzeniu przyszłości. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej: https://wspoldecydujemy.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here